EPO Elements Demo Version


Download

The trial provides you with a fully-functional version of EPO Elements that you can use and experiment with.
While it includes all the features available in the licensed version, the trial version will expire 14 days after you activate the trial license.

Download the trial here.

EPO Elements is based on the .net framework.
Use the Quick Reference for helping you to make the first steps into EPO Elements.


Kenmerken van EPO-businessbewaking
De opvallende kenmerken van EPO-businessbewaking zijn:

 • EPO is ontworpen om IT weer eenvoudig te maken: “Keep IT simple!”
 • EPO is een Business management tool gericht op het bewaken van de afgesproken service levels.
 • Een van de EPO-visies is dat bewaking en helpdesk-registratie onlosmakelijk bijelkaar horen.
 • EPO is niet alleen bijzonder eenvoudig in het gebruik maar ook bijzonder eenvoudig in het ontwerp. Het bevat “alles dat moet” en niet “alles dat kan”.  Onderliggende EPO-visie: bewaken op dat wat er moet vanuit de organisatie en niet op wat er allemaal kan vanuit de techniek.
 • EPO bevat een verhelderend en eenvoudig licentiemodel: de licentiepunten kunnen dynamisch ingezet worden voor elke gewenste EPO-functionaliteit. U betaalt niet voor wat u installeert, maar voor wat u uiteindelijk opneemt in uw businessbewaking.
   

Voor welk soort organisatie is EPO bedoeld?
EPO-businessbewaking is ontworpen voor organisaties in de profit en non-profit sector, die meer rendement willen behalen uit hun bestaande informatiesystemen, maar die geen nieuwe extra moeilijke ICT willen inkopen. Doorgaans organisaties van 30 tot 500 medewerkers.

Bijvoorbeeld:

Resellers / Eindgebruikers
EPO-businessbewaking kan direct (“out of the box”) door eindgebruikers ingezet worden om nog op de dag van installeren te kunnen starten met:

 • De helpdesk voor ondersteuning van de klantcommunicatie mét procesbewaking
 • en/of de bewaking van servers
 • en/of bewaking van serverruimtes (door middel van de EPO-ruimtebewakingsunit met e-Nose)

Value Added Resellers / Service Providers
EPO-businessbewaking kan bij klanten krachtig en snel ingezet worden om eenvoudig door middel van configuratie:

 • applicaties, netwerkdienst(contracten) of de beschikbaarheid van webdiensten te bewaken
 • bijvoorbeeld VOIP-ketens te bewaken
 • servers buiten het eigen netwerk te bewaken (bijv. ten behoeve van dienstverlening voor klanten)

Consultancy providers
EPO kan door consultancy providers bijzonder doeltreffend en in korte implementatietijd bij hun klanten ingezet worden om structurele oplossingen te brengen. Door middel van configuratie en kleine maatwerkaanpassingen (op de open interface) kan EPO ingezet worden:

 • voor de inrichting van bewaking van vitale (diensten)ketens
 • om financiële kengetallen te bewaken
 • om direct aan te sluiten op individuele communicatiebehoeften
 • om te escaleren via e-mail, sms, semafoon, …
 • om aangesloten te worden op bestaande technische bewakingsmiddelen
 • technische bewaking te verrijken door dat te koppelen aan het ervaringsgevoel van de gebruikers
 • rapport-templates te bieden naar eigen rapportgenerator
 • geheel agentless de vinger aan de pols te houden bij vitale bedrijfsprocessen

De softwareleverancier “The Early Warning Company”
Het EPO-framework heeft maatwerkoplossingen voor diverse koppelingen (Unicenter, HP Openview, Exact, Accountview, Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, ...) en dus kan EPO Elements ook snel worden uitgebreid met uw wensen!

 ***

De EPO-businessbewaking “EPO Elements” staat aan de basis van alle hier boven beschreven toepassingen.

***

Wilt u meer weten over EPO-businessbewaking? Neem dan contact op met Auxzenze.